Kontakt

Róbert Fuchs -REPO
Prevádzka: Jarmočná (čs Tankol) 1780/131, 064 01 Stará Ľubovňa
Sídlo firmy: Jarmočná (čs Tankol) 1780/131, 064 01 Stará Ľubovňa

tel.:052/43 261 88, 052/23 88 268
e-mail:reposl@azet.sk

IČO: 34917250, DIČ: 1020003292, IČ DPH: SK1020003292

zapísaná na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, číslo živnostenského registra 710-5168